1.SORU:

                İNSAN HAYATINDA  DİNİN  YERİ   NEDİR  ?  

Din inancı, insanla beraber doğmuştur. Çünkü insanlık tarihinin hiçbir döneminde din duygusundan mahrum bir millete rastlanamamaktadır. Nerede insan varsa, orada bir nevi îman, ibâdet ve din duygusu görülmüştür. Bundan anlaşılıyor ki, din, insanlığın yaratılışından beri getirdiği fıtrî ve zarurî ihtiyacıdır. İnsanoğlu var oldukça, din de varolacaktır.

Diyânet, gayet kuvvetli bir ağaç gibi, insaniyetin geçirdiği inkılâpların hepsinde hayatını muhafaza etmiş ve edecektir. Zaman geçmekle, onun kaynağı kurumak şöyle dursun, bilâkis, gittikçe o menbaın derinleştiğini, genişlediğini görmekteyiz. Binaenaleyh, insan hayatı diyânetle başlamış olduğu gibi, diyânetle kuvvet bulacak, diyânetle nihayetlenecektir.”

 

 1. HELAL NEDİR?
 • Helal, meşru, izin verilmiş manasına gelen bir Arapça kelimedir.
 • Helal ; Allah ve Resûl’ü tarafından izin verilmiş, yasaklanmamış, serbest, yasal ve meşru olan her şey.
 • Hangi çeşit gıda maddeleri olursa olsun yiyeceklerimiz ve içeceklerimiz bizatihi Allâh (cc)’ ın helal kıldığı maddelerden olmalı ve bir de helal yolla kazanılmalıdır.

 

HELAL GIDALAR  

Aşağıdaki gıda maddeleri kesin helaldir.

 • 1 – İnek, koyun, deve ve keçi sütü
 • 2 – Bal
 • 3 – Balık
 • 4 – Sarhoşluk vermeyen bitkiler
 • 5 – Taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler
 • 6 – Yer fıstığı, Antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu ve reçineli meyveler
 • 7 – Buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli gıdalar
 • 8 — Sığır, deve, koyun, geyik, tavuk, ördek gibi hayvanların ve av kuşlarının etleri de helaldir. Ancak İslamî usule göre kesilmiş ve avlanmış olmaları şarttır.

 

 1. HARAM NEDİR?
 • Haram; gayri meşru, meşru olmayan,yasaklanmış manasına gelen bir Arapça kelimedir.
 • Haram ; Kitap ve Sünnet’te yapılmaması kesin ve bağlayıcı tarzda istenilen her şey.Yasaklanmış maddeler: Leş, akan kan, domuz, sarhoş ediciler ve uyuşturucular gibi.
 • Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz (s.a.v.) in sünnetinin ışığında fakihlerin Haram olduklarında ittifak ettikleri maddeler aşağıda belirtilmiştir :

 HARAM GIDALAR

 • 1- Domuz
 • 2 – Kan
 • 3 – Et yiyen hayvanlar
 • 4 – Ölmüş hayvanın parçaları
 • 5 – İslami usulle kesilmemiş, eti helal hayvanlar
 • 6 – Sürüngen ve böcekler
 • 7 – Şarap, Etil alkol ve İspirto
 • 8 – Bu haram maddelerin bulaştığı ya da bu maddelerden yapılmış katkı maddeleri içeren diğer gıda maddeleri

Yukarıda zikredilmiş maddeler haramdır ve bütün Müslümanlar tarafından kaçınılmalıdır.

 1. HELAL GIDA  NEDİR ? İslâm’a göre izin verilen gıdalar.

 7.MUBAH  NEDİR ? Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiillerdir.

8.MEKRÛH  NEDİR ?

Yapılmaması, yapılmasından daha iyi olan davranıştır. Hoş karşılanmayan, çirkin olan. Kitap ve Sünnet’te yapılmaması kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istenilen fiil ve davranışlardır.

 1. MEŞBÛH  NEDİR?  

Haram ve Helalliği hakkında kesin ve muhkem delil bulunmayan, şüpheli olan.

10.MEZHEP  NEDİR ?  

 • İslâm’daki fıkıh ekollerinden her biri.

11.NECİS    NEDİR ?

 • Haram ve izin verilmeyen şeyler. Domuz eti, kan, dışkı, idrar,şarap, kusmuk, irin gibi katı ve sıvı maddeler.

12.TESMİYE   NEDİR ?  “Bismillah. Allahüekber” demektir.

  13.ZEBİHA    NEDİR  ?

İslâmî kurallara göre keskin bir aletle kesilmiş hayvan.

 14.İNSAN SAĞLIĞINA  ZARARLI  NE  DEMEKTİR ?  

 • Tıp otoritelerince sağlığa zararlılığı tesbit edilmiş olan her şey. Mutlak zarar ve izafi (göreceli) zarar olarak ikiye ayrılır. Mutlak zarar, her insan için etkisi aynı olandır. İzafi(göreceli) zarar ise, kişilere göre değişir. Örneğin yalnızca şeker hastasının veya kalp hastasının kullanması zararlı olan madde gibi.

 

2.soru:

Endüstride Hayvanlardan Elde Edilen Katkı Maddelerinin Kullanımında  Müslüman bir tüketici olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

 • İslam şeriatına uygun olmayan bir tarzda kesilmiş et ve helal hayvanlardan elde edilen maddelerin kullanılması
 • Domuz ve domuzdan elde edilen maddelerin kullanımı
 • Kan ve kandan elde edilen maddelerin kullanılması
 • Domuzdan elde edilen her türlü şey, çok küçük miktarlarda da olsa haramdır.
 • Helal yoldan kesilmiş hayvanlardan geliyorsa, bu helal hayvanlardan elde edilen her şey helaldir.
 • Helal hayvandan gelse bile kandan elde edilen her şey haramdır.

En iyisini Allah (c.c.) bilir.

 

3.SORU:

İslam’a olan bu hizmetlerinizde Rabbim kolaylık ve doğruluk versin inşallah.

Bendeniz Avrupada yasiyan, katkI maddeleri hakkInda biraz ön bilgisi olan bir Müslüman kardeşinizim. Elimden geldiği kadar aldığım herşeyin içeriğine bakıyor şüpheli ve haram veya onlardan elde edilenlerle karışık olanlardan kaçıyorum.

Sorum ise geçenlerde makarnaya mantarsosu almıştım.Marketin kapanma sırası olduğu için acele 10 sıra içerik yazısından altı sırasını okudum gayet doğal şeyler vardı.

(Su,kremşanti, ayçiçekyağı, mantar çeşitleri,yumurta sarısı,değiştirilmiş nişasta,iyotlu tuz,şeker,maya özü diye) gerisinde de zararlı birşey yoktur diye aceleden alıverdim.Evde yapılışına bakarken tekrar içeriğe göz gezdirdim ve son sırasında da ‘’BEYAZ ŞARAP ÖZÜ’’ diye katkı maddesini görünce hayret ettim.

İnternette okuduğuma göre bu maddede alkol yokmuş öz olduğu için kuru halde ve kurutulurken alkol tamamen buharlaşıyormuş sadece geriye beyaz şarabın tadı kalmış olabilirmiş.Siz ne tavsiye edersiniz bu ürünü kullanayım mı?

Muhterem Kardeşim,

Yaban ellerde bu hassasiyetiniz takdire şayan. Ancak batının bu modernitesi ne yazık ki çok özel bilgilerle donanımlı olunmazsa her insanın kendi başına altından kalkabileceği bir durum sağlamıyor. 30 sene önce ben de Almanya’da fark ettim bunu. Bu hatıram beni GİMDES’in kuruluşuna kadar getirdi. Kolayca üzerinden geçtiğiniz o katkı maddelerinin oluşturulmasında dahi düşünemeyeceğiniz ara madde ve işlemler uygulanabilmektedir.Mümkün mertebe hazırlardan kaçınmanızı tavsiye ederim.

İslam fıkhında bir kaide vardır. Şarap gibi hem haram hem necis kabul edilen bir maddenin bulaştığı,  bir giysiyi veya bir döşemeyi, velev kurumuş olsa dahi, şer’i temizlik yapılmadan o giysi ile namaz kılamazsınız o döşemenin üzerinde namaz kılamazsınız. Şarabı kuruttunuz ama necaset üzerinde duruyor. Hatta GİMDES Fıkıh ulemamızın talimatı ile şarapla hiçbir alakası olmadığı halde şarap aromasına, domuzla hiçbir alakası olmadığı halde domuz aromasına ve benzeri haram maddelerin bütün aromalarına müslümanın maslahatını gözetleyerek izin vermiyoruz.

Allah yar yardımcımız olsun

Dr. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER

GIMDES Başkanı

 

4.SORU:

Helal Protein Tozu

Helal bir protein tozu var mıdır ?Araştırdım fakat bulamadım.Tavsiyeleriniz benim için kıymetlidir.Şimdiden Allah razı olsun

Belirttiğiniz kategoride GİMDES Helal ve Tayyib Sertifikasına  sahip olan bir firma ve ürün bulunmamaktadır.Protein tozları hakkında kamuoyuna vermiş olduğumuz bilgileri aşağıda link olarak gönderiyoruz.Lütfen dikkatli okuyunuz.

http://www.gidaraporu.com/gidalarimizde-domuz-proteini_g.htm

http://www.gidaraporu.com/domuz-tesbiti_g.htm

http://www.gidaraporu.com/gidalarimizde-domuz-proteini_g.htm

http://www.gidaraporu.com/vucut-gelistirme-ilaclari-dehset-saciyor_g.htm

http://www.gidaraporu.com/vucut-gelistirme-ilaclari-dehset-saciyor_g.htm

5.soru:

Ürün ambalajları üzerinde bulunan içindekiler kısmı bilgilerine güvenebilir miyiz?

Etiket bilgisini güvenilir ve bilimsel olarak kabul edemeyiz. Bu hususta;

Günümüzde, Bakanlık ve ilgili makamlar bu konuda birçok çalışma yapmış olsa da etiket bilgilerine kesinlikle yüzde yüz güvenebileceğimizi söyleyemeyiz.Çünkü içerik kısmının hassas olarak denetimi yapılamamaktadır. Ancak ciddi bir şikayet olduğunda ilgili bakanlıklarımız ilgilenmekte ve denetlemektedir.Bir firma üretim izni alırken bağlı olduğu resmi makamlara (Tarım İl Müdürlüğü gibi) etiket bilgilerini Türk Gıda Kodeksine de uygun olmak şartıyla tamamen ve doğru olarak vermek zorundadır.

Firmaların üretim politikaları, reçeteler, hammaddeler, katkı maddeleri, yardımcı maddeler bunların miktarları, çeşitlilikleri yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli olarak değişebilmektedir.Bu değişimler her gerçekleştiğinde ilgili resmi makama maalesef çoğunlukla bilgi verilmemekte ve ilgili makamlar da şikayet olmadığı sürece bu etiket bilgilerini hassas bir politika ile denetlememektedirler.Ayrıca yine içerik kısmında yazan bir katkı maddesinin bilgileri zaten yoktur. Bu nedenle o katkı maddesinin kaynağı ve üretimi esnasında kullanılan katkılara dair bir bilgi de içerik kısmında yazmayacağından dolayı helallik cihetiyle güvenebilmek gayet zor görünmektedir.

 

6.soru :

L-SİSTEİN NEDİR?

E910, E920 ve E921 Kodlu  L-Sistein Helal midir?

Sistein, yirmi kadar doğal amino asitten oluşmuş içinde bir kükürt ihtiva eden, bir amino asit gurubudur.Bir tiyol (sülfıdril) grubu içerir. Tiyol grupları oksitlenme ya da indirgeme reaksiyonlarına da girebilir. Oksitlendiğinde, sistein, bir disülfid bağı ile birleştirilmiş iki sistein tortusundan oluşan sistini oluşturabilirler. Bu geri dönüşümlü reaksiyonla disulfit bağının indirgeme reaksiyonu iki sistein molekülünü yeniden yapılandırır. Sisteinin disülfit bağları pekçok protein yapısının tanımlanması için önemlidir.

L-Sistein insan saçından, domuz kılından ve kanatlıların tüylerinden üretilebilir.

L-Sistein’in helal durumu:

Sistein hakkında sorunun esas kaynağı sisteinin üretildiği hammaddedir. İslami örgütler ve Helal sertifikasyon kurumları Şeriata göre“İslam, insan vücudunun herhangi bir kısmının gıda olarak kullanılmasına izin vermediğinden, insan saçından yapılmış sistainin helal olmayan olarak sınıflandırmak gerektiğini belirtiyorlar.Aşağıda konu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

http://www.gidaraporu.com/pandoranin-kutusu-acildi_g.htm

 

7.soru:

Ben islam’ın emirlerine uygun olarak beslenmek istiyorum. Bu sebepten dolayı alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Alışveriş yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar  şöyledir;

1.Satın alacağınız ürünün içindeki maddeleri belirten etiketinin bulunduğundan emin olunuz.Etiketi olmayan ürünü satın almayınız.

2.Daima etikette yazan maddeleri tek tek kontrol ederek sakıncalı madde bulunan gıda maddesini satın almayınız. Katkı maddeleri konusunda bilgi sahibi olunuz.

3.Özellikle şu ürünleri satın alırken dikkatli olunuz: Et ürünleri, peynirler, cipsler, kekler, pastalar, yemekler, margarinler, yoğurtlar, yağda kızartmalar, hazır çorbalar, kremşanti, soslar, çikolatalar, şekerlemeler, dondurmalar.

4.Bilmediklerinizi sağlam bilgi kaynaklarına ulaşarak öğrenmeye çalışınız.

5.Takva üzere yaşamak istiyorsanız, emin olmadığınız gıda maddelerini satın almayınız.

6.Güvendiğiniz bir kurum tarafından helal sertifikalandırılmış ürünleri tercih ediniz.

7.Kosher sertifikası Müslümanlar için gerekli olan helallik yönünü kapsamamaktadır.

 

8.SORU:

Helal Lokma sorumluluğumuza  dikkat etmemiz için  tavsiyeleriniz nelerdir?

HELAL, bir Müslümanın hayat standardının olmazsa olmazını teşkil eder. Doğumundan ölümüne kadar HELAL dairesi içerisinde yaşamak onun en önemli hedefidir. Bu hedefinin en önemli halkası ise HELAL Lokma’dır. Bu sebeple,  Helal yaşam, Helal yemek, Helal içmek, kısaca Helal Lokma Müslümanın olmazsa olmazı, onun İmani bir meselesidir.

O boğazından geçecek her lokmanın hesabını Allah’a (cc) vermek zorundadır. Bu sebeple, bir Müslümanın yediği, içtiği her lokmanın mutlaka HELAL olması şarttır. Maddi ve manevi hayatının sağlıklı ve feyizli devam edebilmesinin en önemli güvencesi HELAL Lokmadır.

İlk insan ve ilk peygamberimiz olan Hz. Âdem (a.s.)’ın ve eşi Havva anamızın, Allah tarafından kendilerine yasaklanmış ağacın meyvesini, şeytanın aldatması sonucu yemeleri, onların imtihanı  kaybetmelerine ve cennetten çıkartılmalarına neden olduğu gerçeğini düşündüğümüz zaman, Helal Lokmanın bütün insanlar için de ne kadar önemli olduğu anlaşılır.

Yüce Allah (cc), birçok âyet-i kerimede hem insanlığa, hem iman edenlere ve hem de bütün peygamberlere seslenmiş, onların helal, hoş, sağlıklı ve temiz gıdaları tüketmeleri ve pis, zararlı çirkin ve haram olan her şeyden uzaklaşmalarını emretmiştir.

Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır.(Sure 2,Ayet 168)

Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin, eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız.” (Sure 2,Ayet 172)

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Kur’ani  emre uygun olarak bilmeye bilinçlenmeye karar vermek. Bildikçe, bilinçlendikçe yanlış olduğunu gördüğümüz alışkanlıklarımızı terk etme kararlılığını göstermek birlikte yürütülmesi icap eden çözümlerdir.

Alışveriş yaparken herhangi bir gıda maddesini satın almadan önce Helal ve Tayyib olma şartlarını taşıyıp taşımadığını mutlaka sorgulayınız.

Gıda ve ihtiyaç maddeleri tüketimimizde boğazımızdan geçen her lokmadan sorumlu olduğumuzun  bilincinde hareket ettiğimiz taktirde  helal lokma  yiyebileceğimizi unutmamalıyız.

 

9.soru:

İslam’a göre gıda maddeleri nasıl sınıflandırılır?Bilgi verebilir misiniz?

Haram maddeler, domuz, domuzdan yapılmış ürünleri, alkol ve alkol ihtiva eden içecek ve yiyecekleri, insan vücudu ve insan atıklarından yapılan maddeleri içine alır.

Helal maddeler, bitkiler, sebzeler, kimyasal veya sentetik maddeler, yumurta, balık ve helâl kesim, eti helâl hayvanların etleri ve et ürünleridir.

Şüpheliler ise helâl veya haramlığı hakkında kesin bilgi elde edilmeyen maddelerdir.İslam şüphelilerden de kaçınmayı tavsiye etmektedir.

 

 

10.Soru:

Koşher sertifikalı maddeler ve ürünler Helâl şartları sağlıyor mu?

Bütün Koşher sertifikalı maddeler ve ürünler Helâl şartları sağlamıyorlar. Şöyle ki;

 1. Kosher jelatin veya jelatin ihtiva eden Kosher sertifikalı ürünler
 2. İnsan saçından ve domuz kılından yapılan Kosher sertifikalı L-Cysteine katkı maddesi
 3. Şarap, Rum aromaları, alkolik fermantasyon ürünleri (elma suyu gibi)
 4. Alkol ihtiva eden vanila ekstratı
 5. Şarap sirkesi
 6. Kosher sertifikalı et mamulleri ve katkı maddeleri