DÜNYA HELAL VAKFININ KURULUŞ  AMACINI ŞÖYLE ÖZETLİYEBİLİRİZ

Türkiye ve Dünyada ortak helal standardı uygulaması ve belgelendirilmesi ile ilgili her türlü çalışmalar yapmak,

Gıda maddeleri, kozmetikler, ilaçlar ve temizlik ürünleri, turizm başta olmak üzere tüketicilerin kullanabileceği bütün ihtiyaç maddeleri ve hizmetleri  ile ilgili İslami kriter ve standartlar belirlemek ve teknik inceleme sonucu şartları uyan ürünlere ve hizmetlere ‘’Helal Sertifikası” vermek,

İnsanların kullandığı bütün gıda ve ihtiyaç maddelerinin inancı bakımından serbest olup olmadığı, sağlık bakımından temizlik ve fayda taşıyıp taşımadığı gibi hususlarda “bilinçli insan ve bilinçli toplum” yetiştirilmesi konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapmak, projeler üretmek,

Kişilere, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara, Hükümet ve Millet Meclisi gibi organlara bu hususta danışmanlık yapmak ve üretilen projeleri ve önerileri sunmak, “gıda ve ihtiyaç maddeleri” hakkında duyarlılık ve bilinç kazandıracak çalışmalarda bulunmak,

Gıda maddeleri, ilaçlar, temizlik ve kozmetik ürünleri ve diğer ihtiyaç maddelerinin kontrol ve denetimini yapan kurum ve kuruluşlara, şahıs ve ekiplere bu hususta projeler ve öneriler sunmak;

Her türlü sosyal, siyasal, eğitim, kültür-sanat, iktisadi, ticari ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır.

VAKIF BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ŞU  FAALİYETLERİ ÖNGÖRMÜŞTÜR

Ülkemizde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri ile ilaç ve sağlıkta kullanılan diğer maddelerin niteliği, içeriği ve kazandırıp kaybettirdikleri bakımından bilinçlenme ya da bilinçlenmeye engel olma ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları araştırmak, belirlemek, elde ettiği sonuçları kamuoyuna, ilgili kişilere ve mercilere duyurmak,

“Gıda”, “ilaç”, “sağlık malzemeleri”, “temizlik ürünleri”, “kozmetik mamulleri”, “turizim hizmetleri”, “helal”, “haram”, “beslenme”, “ihtiyaç maddeleri” vb. konularda bilimsel ve akademik inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, müdahil olmak, etkilemek ve sonuçları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak,

Vakfın amacına uygun olarak radyo ve televizyon programları hazırlamak; eğitici ve tanıtıcı oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, her türlü toplantı ve gösteriler yapmak; konserler düzenlemek, tiyatrolar oynatmak, sinema filmleri yapmak, sergiler açmak, yayınevleri kurmak, kitap, gazete, dergi, broşür gibi görsel ve yazılı yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, her türlü kampanyalar tertip etmek, vakıflar kurmak, okuma odaları, kültür ve sanat evleri ile kurslar ve okullar açmak. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği içinde gerçekleştirerek ortak etkinlikler biçiminde de sürdürmek. Yine bu hususta, yasal yolları izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, benzer veya ortak çalışmalarda bulunmak,

Kanuni gereklerini yerine getirerek ve gerekli izinleri alarak, Helal Gıda, Gıda Kontrol, Denetim ve Genetik Araştırma gibi faaliyet alanına giren konularda, Meslek Liseleri açmak, Üniversite kurmak, Enstitü kurmak, laboratuvarlar, test ve tahlil merkezleri, inceleme ve denetim birimleri kurmak, denetçi yetiştirmek,

Temel amaçlarını gerçekleştirmek için yürüttüğü çalışmalardan ayrı olarak, sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve fuarlar düzenlemek; yaz okulları, kamplar, aşevleri, tesisler açıp işletmek, her sahada faaliyet gösterecek iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve ortak olmak,

Gerekli izinleri alarak çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimi ile iş atölyeleri açmak, çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, ayrıca yazılı, sesli ve görsel yayınlar hazırlamak ve her türlü basın-yayın faaliyetlerinde bulunmak,

Her yıl “Gıda Ödülü”, “İçecek Ödülü”, “Temizlik Ödülü”, “İlaç Ödülü”, “Temizlik Malzemesi Ödülü”, “İhtiyaç Maddeleri Ödülü” gibi ödüller vermek. Ödüllere hak kazananların tespitinde referans olması amacıyla, her türlü bilgiyle zenginleştirilmiş dosyalama, arşiv ve biyografi çalışmaları yapmak,

Gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, ilaç ve diğer sağlık malzemeleri üreticilerinin ürünleri için “Helal Sertifikası” verilmesini sağlamak için kamuoyu oluşturmak, yasal düzenlemeler yapılması için yetkili mercilere öneriler ve projeler sunmak, çalışmalar yapmak, sertifika kurumlarının çalışmalarını organize ederek, Helal Sertifikanın yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

Öğrencilere burs vermek, bedelli ya da bedelsiz barınma yerleri hazırlamak,

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Vakıf amaçları kapsamında belirlenecek ve plânlanacak olan her türlü faaliyette bulunmaktır.