ASPARTAM (YAPAY TATLANDIRICI) İHTİVA EDEN GIDALAR RİSK TAŞIYOR!

ASPARTAM (YAPAY TATLANDIRICI) İHTİVA EDEN GIDALAR RİSK TAŞIYOR!

“ASPARTAM KİMYASAL SAVAŞIN BİR ÜRÜNÜDÜR”
“ARKASINDA PENTAGON VARDIR”
“SPERMA KILLER YANİ SPERM ÖLDÜRÜCÜDÜR”

Ticaret bezirganları, pancar şekeri mi, mısır glikozu mu kavgası uğruna bilimsel gerçekleri saptırma yarışmasını sürdürmeye devam ede dursunlar. Dünyada 5 bin üründe Aspartam, asesulfam gibi yapay tatlandırıcılar kullanılarak insanları zehirlemeye devam ediyorlar

Hafıza kaybından, beyin tümörüne kadar kaygı verici semptomlara neden olan Yapay tatlandırıcılar, çok ucuz oldukları için, doğal tatlandırıcılar yerine, tatlandırıcı olarak kullanılmaktadırlar.

En fazla kullanım alanı toz ve sıvı içecekler olmasına karşın ilaç sanayiinde, şekerleme ve pasta ürünlerinde aspartam, asesülfam ve sakkarinin kombinasyonu kullanılmaktadır. Bugün 5 bine yakın üründe kullanılmakta oldukları biliniyor. Şeker hastalarının kullanımı oldukça düşük olması ve kullanan insanların yaş seviyelerinin yüksek olmasına rağmen alzheimer riski oluşturduğu bildirilmektedir. Fakat içeceklerde kullanımı, özellikle aspartamın içinde bulunan fenil alalin isimli amino asitin çocukların zeka gelişimlerini olumsuz yönde etkilediği klinik deneylerle kanıtlanmıştır.

FDA‘nin Aspartamlı ürünler için yaptığı açıklama ise söyle:

“Dikkatle kontrol edilmiş klinik çalışmalar aspartamın allerjen olmadığını göstermektedir. Ancak, fenyl alalin’i vücutta yok edecek enzimi üretemeyen ve kalıtım yolu ile geçen genetik hastalık Phenylketanuria (PKU)’lu insanlar ve kanında yüksek seviyede fenyl alalin bulunan hamile kadınlar aspartam konusunda riske sahiptirler. Çünkü, onlar aspartamın bileşenlerinden biri olan amino asit fenyl alalin’i effektif olarak metabolize edemezler. Vücut sıvılarındaki bu amino asitin yüksek miktarları, annede ve ceninde beyin tahribine sebep olabilir.Bu sebeple, FDA aspartam ihtiva eden bütün ürünlerin etiketlerinde fenyl alalin ihtiva ettiğinin açıkça yazılmasının gerektiğini hükme bağlamıştır.”

Etikette “ŞEKERSİZ” yazıyorsa ASLA KULLANMAYI DÜŞÜNMEYİN BİLE!!

“ASPARTAM” 2000’li yıllarda Amerika’da gerçekleştirilen Dünya Çevre Konferansı’nda bilim adamları tarafından uzun tartışmalara vesile olmuştu. Aspartam’ın neden bu kadar tehlikeli olduğunu bilim adamları tarafından açıklanmıştı: Bu yapay tatlandırıcının ısısı 30ºC seviyesine ulaşınca, içindeki metil alkol, formaldehite, sonra da formik aside dönüşüyor, bu da metabolik asidosise yol açıyor. Metanol zehirlenmesi diğer koşulları açısından multiple sklerosise benziyor. MS ölüme yol açmazken metanol zehirlemesi öldürücü oluyor! Şişelerde, kutularda “Soğuk içiniz” yazılmasının sebebi de budur. Akıllarınca ölüm vakalarında mahkemeye düşerlerse ellerinde bu etiketle kendilerini kurtarıyorlar. Kurban genellikle suçlunun aspartam olduğunu ekseriya bilmiyor. Kullanmaya devam ediyor, “Aspartam kullanıyorsanız ve fibromalji, spazmlar, ani agrilar, bacaklarınızda uyuşma, kramp, vertigo, bulantı, baş ağrıları, tinnitus, eklem ağrısı, depresyon, endişe atakları, bozulan konuşma, bulanık görme veya hafıza kaybı semptomlarından şikayetçi iseniz muhtemelen aspartam hastasısınızdır.

DİYET KOLA BİR DİYET ÜRÜNÜ DEĞİLDİR! Aksine, karbonhidrat birikimine neden oluyor ve sizi şişmanlatıyor. Formaldehit yağ hücrelerinde depolanıyor, özellikle kalça ve basenlerde birikiyor. Aspartam kan şekerinin kontrolden çıkmasına yol açıyor. Bu nedenle şeker hastası proteinde bulunan diğer amino asitler olmadan aspartik asit ve fenilalanin maddelerinin nörotoksik hale gelmesi nedeniyle hafıza kaybından şikayet ediyor. Aspartik asit ve fenilalanin kan beyin bariyerini aşıyor ve beyin nötronlarını harap ediyor, şeker hastalarında (şeker hastası olmayan hastalarda da) çeşitli tipte beyin hasarı, nöbet hali, depresyon, manik depresyon, panik ataklar, öfke ve şiddete neden oluyor

Aspartam’a bağlı olarak çocuklarda görülen nöbet hali ve diğer bozukluklara ilişkin çeşitli vaka bildirilmiştir. Maalesef anneleri çocuklarındaki bozukluğun aspartama bağlı olduğu konusunda ikna etmek her zaman kolay olmuyor. Aspartamın mucidi olan MONSANTO’nun bunun ne kadar öldürücü olduğunu bildiği ise muhakkak.