BATI’DA PEK ÇOK ÜLKE, ADİL OLMAYAN YASALARLA HELAL PAZARINI KISITLAMAYA ÇALIŞIYORLAR.

12. HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSIMIZ İLK DEFA ONLINE OLARAK 3-4 EKİM 2020’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Konferansımız Bütün Dünyadan Yüzlerce Kişi Tarafından İzlendi

Konularında uzman olan konuşmacılarımızın konuşmalarını yayınlamaya devam ediyoruz.Konferansımızı takip imkânı bulamamış takipçilerimiz sitelerimizi takip ederek bu ihtiyaçlarını sağlamış olacaklardır. İkinci Konuşmacımız Cezayir’den : Prof. Bahmed REFFİS

Helâl Pazarda Devletlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Görevleri

“Helâl gıda son zamanlarda büyük bir ilerleme katederek küçük çaplı ihtiyacı karşılamaya yönelik bir hareketken küresel ölçekli bir pazar haline geldi. Teknik uzmanlar ve şer’î alimlerin bir araya gelmesinden oluşan müsbet bir manzara ortaya çıktı. Fakat görülen o ki bu durumdan bir zümre bahtiyâr olurken, diğer bir zümre üzüntü duymaktadır.

Batı’da pek çok ülke, âdil olmayan kanunlarla helâl pazarını kısıtlamaya çalıştılar. Bunların başında ise İslâmî kesimin yasaklanıp sersemletmeli kesimin zorunlu hale getirilmesi gelmektedir. İslâm karşıtı gruplar da İslâmî kesimin insânî olmadığı, hayvana acı çektirdiği gibi propagandalar yaparak dînî aşırılık ve ırkçılığın ateşlenmesine vesîle oldular. Öte tarafdan, İslâm toplumu ve hükümetleri ise bu pazarı genişletmeye çalıştılar. Bugün, Allah’ın bir lütfu olarak, Türkiye ve Malezya gibi öncü ülkelerin bu pazarı yaygınlaştırdıklarına şâhid oluyoruz. Elle tutulur işler yaparken aynı zamanda bu işi layıkıyla yapmayan sertifikalandırma kurumlarına ve yolsuzluklara karşı direnmekte olduklarını görüyoruz.”