BU RAMAZANDA BÜTÜN İFTAR SOFRALARIMIZI BAŞTAN BAŞA HELAL VE TAYYİB GIDALARLA DONATALIM!

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Bu sene Ramazanımızı, Allah’ımızın (cc) izni ile 23 Mart Perşembe – 21 Nisan Cuma tarihleri arasında yaşayacağız. Bu hesaba göre 3 aydan kısa bir zaman kaldı. Daha zaman var demeyelim. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Bugünden çalışmaya başlamalıyız. Hıristiyanların noel hazırlıklarına bakarak, ibret alıp, heyecanlarımızı tazeleyelim.

Helal ve Tayyib yaşam, Helal ve Tayyib yemek, Helal ve Tayyib içmek, kısaca Helal ve Tayyib Lokma Müslümanın olmazsa olmazı, onun İmani bir meselesidir, bu İmani meselemize Ramazan ayına yaklaşırken eski alışkanlıklarımızı gözden geçirerek, bize ait olmayanları bir tarafa bırakarak Ramazan ayımıza yepyeni bir anlayışla ulaşmaya çalışalım.

Gıda üretim tesislerimizi, marketlerimizi, lokantalarımızı, okullarımızdaki ve hastanelerimizdeki kantin ve mutfaklarımızı, işyerlerimizde bulunan kantin ve yemekhanelerimizi ve nihayet evlerimizin mutfaklarını Müslümanların Ramazan ayına yaraşan bir anlayışla, daha bir coşku ile, hazırlıklarımızı yapalım.

Ramazan ve Oruç ile İlgili Bazı Ayet-i Kerimeler:

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kuran’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara, 2/183)

“Bunlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. O Müminleri müjdele.” (Tevbe, 9/112)

Ramazan ve Oruç ile İlgili Bazı Hadisler:

“İslam, beş esas üzerine bina edilmiştir (kurulmuştur). Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve rasülü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beyt’i (Kâbe’yi) haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.” (Buhari, İman 1; Müslim, İman 22; Nesai, İman 13; Tirmizi İman 3)

“Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir.” (Buhari, Savm, 2)

“Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz!” (et-Terğib ve’Terhib, 2/83)

“Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.” (Müslim, Sıyam 2)

“Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhari, Savm, 8)