DARUL HELAL MEDRESE EĞİTİMİ VE FAİZSİZ İKTİSADİ SİSTEM SEFERBERLİĞİNİ BEHAMAHAL BAŞLATMALIYIZ.

BİSMİLLAHİRRAHMENİRRAHİM

Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

‘’Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Sonra bir şeyde uyuşmazlığa düştüğünüz vakit, hemen onu Allah ve Resulüne götürünüz. Eğer Allah’a, Resulüne Ve ahret gününe gerçekten inanıyorsanız!..’’ (Nisa/59)

Bir asırdan beri batıl sistemlerin pençesinde inim inim inleyen İslam alemi, çektiği bu çile ve sıkıntıdan sonra beşeri nizamların hiçbir saadet ve huzur getirmediğini anlamış gözüküyor. Bugünün Müslümanı bu gerçekleri yakalamış olarak, İslam’a dönmenin önemini bir kez daha vurguluyor.

Bir asırda, bu kokuşmuş ve çarpık nizamların insanlara mutluluk getiremediği, aksine insanları ızdırap, mutsuzluk ve sefalete sürüklediği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu tarihi dönüm noktasında Müslümanlar olarak bizler, meselenin şuuruna ermiş dava insanları olarak birtakım fedakarlıkları kendi nefsimize kabul ettirmek zorundayız. Mal ile can ile cihat anlayışına gelmek mecburiyetindeyiz.

Müslüman kişi Hayatının her anını imtihan bilmeli, her şeyde Allah’ın rızasını nasıl kazanırım diye düşünmelidir. Kendimizin ve bizden yetişecek nesillerin başta güzel bir ebedi hayatı, sonrasında ise sağlıklı, huzurlu bir dünya hayatı için yaptıklarımızdan ve yapamadıklarımızdan mesulüz.

Şu küresel dünyanın ahvaline bakınız! Tarihte insanların bulundukları bölgelerde gerçekleştirmiş oldukları çirkinliklerin her çeşidini bugün yaygın bir şekilde yeryüzünün her yerinde uygulamaktadır.

Bu kötülüklerin baş müsebbibleri olan yüzyılın küresel eşkiyaları koronavirüs musibetinin pençesinde perişan. Amerikası, Avrupası, Çini, Rusyası can derdine düşmüştür. Büyüklük taslayan sahte yaldızları birbir üzerlerinden dökülmüştür. Koronavirüsüne yenik düşmüşlerdir. Müslümanlar bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Yakın istikbal Allah(cc)’ın izni ile İslamın olacaktır.

Bu musibetten ibret alacakmıyız yoksa eski tas eski hamam mı olacak? Gerçekten eskisi gibi olmayacaksa yüz yıldır Allah(cc)’ın rızasına aykırı ameller içerisinde olmuş olan bizlerin Allah(cc)’ın rızasını kazanmak için, Bundan böyle ;

Eğitim Sistemimimizi milli ve yerli medrese sistemine döndürebilecekmiyiz?
Faizciliğin karıştığı her türlü muamelelerden uzaklaşabilecekmiyiz?.

Aileleri mahveden, cinayetlere sebeb olan İstanbul Sözleşmesi iptal edilebilecek mi?.
Sıgara üretimi ve satışı külliyen yasaklanabilecek mı?.
Alkollü içeceklerin üretimi, satışı ve içilmesi yasaklanabilecek mi?.
Her türlü sapkın ilişkileri teşvik edici kurum ve kuruluşlar kapatılacak mı?.
Resmi fuhuş yuvaları, umumhaneler kapatılalabilecek mi?.
Genetik yapıları değiştirilmiş ürünleri üretmek ve satmak yasaklanacak mı?.
Rabbimizin haram ve necis olduğunu beyanettiği hayvanın katkı maddelerini içeren ilaç ve aşılar yerine milli ve yerli helal ürünler üretilmeye başlanabilecek mi?.
Anayasa ve yasalar ecnebi tasallutundan temizlenerek yeniden düzenlenebilecek mi?. Giyim kuşam tesettür, düğünlerimiz, kadın erkek ilişkilerimiz dejenerasyonlardan temizlenecek mi?.
Bu değişimi gerçekleştirebilecek bir karara gelebiliyorsak bu koronavirüs müsibetinden gerekli dersi almış olacağız diye düşünebiliriz.
Korkmayın, endişelenmeyin, Çünki Allah(cc)diyor ki;
”Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.” (Ali İmran 139)

Genç Adam bu yolda ;

“Heyecanları taze tutmalısın. Çiviyi zamanında çakmalısın. Mektubu adresine ulaştırmalısın.”