DARUL HELAL MEDRESESİ EKİMDE EĞİTİME BAŞLIYOR

Dr. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER

DARUL HELAL MEDRESESİ

GENEL AMAÇLAR

• Öğrencilerimizi İslami ilimler ışığında iyi bir eğitim almış, ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek.
• Medeniyet yolunda; bilimsel gelişmeleri takip eden, modern ve yenilikçi bir nesil yetiştirmek.
• Öğrencilerimizi içinde bulunduğu toplumun yasal ve islam ahlaki kurallarına uyan bireyler olarak yetiştirmek.
• Öğrencilerimizi, her konuda aşırılıktan, fanatizmden ve ırkçılıktan uzak; insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin insan onurunu en üst kriter olarak benimseyen bireyler olarak yetiştirmek.

AHLAKİ DEĞERLER

• Öğrencilerimizin eğitimini insani ve islam ahlakı değerleri ile geliştirmek.
• Takım çalışması ve kollektif düşünebilen bireyler yetiştirmek.
•Kamuya ait malların kullanımında çok hassas davranabilen bireyler yetiştirmek..
• Gerektiğinde inisiyatif alabilen özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek.
• “Mümin, müminin kardeşidir” düstur ve şuurunu hayatın her noktasında canlı tutmak.

MİSYONUMUZ

• Kurumumuzda öğretmenler ve öğrencilerimiz için en uygun eğitim ortamını oluşturmak.
• Eğitim kalitesini en üst düzeye çıkarmak için bilimsel araştırmalara her zaman önem vermek.
• Öğrencilerimizin yeteneklerini arttırmak adına yenilikçiliği ve mükemmeliyetçiliği teşvik etmek.
• Öğrenciler için en üst düzeyde, kaliteli eğitim sağlamak.
• Kurumumuzda fiziksel alt yapıyı ve güvenliği her zaman en iyi şekilde tutmak.
• En güncel teknolojilerin takip edilmesi ve kullanılabilmesini sağlamak
• Öğretmenlere ve öğrencilere her konuda psikososyal destek sağlamak.

VİZYONUMUZ

İslami İlimler ışığında geleceğe dair idealleri olan, bilimsel çalışmalara istekli, ahlaklı bir neslin hazırlanmasıdır

Darül Helal Medresesi Eğitim Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

DARU’L HALAL MEDRESESİ TALEBE MÜRACAAT FORMU

ONLINE FORMU DOLDURUN