DÜNYA HELAL VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ DHV MERKEZİNDE TOPLANDI…

Dünya Helal Vakfı Mütevelli Heyeti; Başkan Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER Üyeler Av. Hakkı AYGÜN, Av. Ali KURT, Günay KAYA, Suat SEZER, Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan TÜRKYILMAZ, Orhan SAVAŞ, Ersin TAŞTAN, Nuh SARAL, Ömer BÜYÜKÖZER, Murat BÜYÜKÖZER ve A.Hayreddin İŞBİLİR’in katılımlarıyla 09 Ekim Pazar günü Dünya Helal Vakfı merkezinde toplanmıştır. Toplantıda önemli görüşmeler yapıldı ve önemli eylem kararları alındı. Öncelikle Darül Helal Medresesi projesi üzerinde duruldu. Bu önemli projemizin 3 merhalede yürütülmesinin daha gerçekçi olacağında fikir birliği oluştu. Birinci merhalede Eğitim merkezinin oluşturulması, ikinci merhalede yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları için Enstitümüzün devreye sokulması ve üçüncü merhalede mevcut üniversite mevzuatına uygun Darul Helal Medresesinin kurulması. Bu projenin ihtiyacı için gerekli yetişmiş akademik elemanlar için Hayır merkezimizde başlattığımız Yüksek Lisans öğrencilerimize burs kampanyamızın devam ettirilmesi, Türkiye, Suriye ve diğer islam ülkelerindeki yetim çocuklarımız için başlattığımız “siz de bir yetimimize sahib çıkın” kampanyasının devam ettirilmesi kararları alınmıştır.

Diğer görüşülen konular ise şöyle olmuştur:

1.Dar’ul Halal Medresesi Projesi ile ilgili TOÇBİRSEN, MEMURSEN gibi Sivil Toplum kuruluşlarıyla işbirliği görüşmeleri yapılması
3.Kamu ihalelerinde satışa sunulan binaların araştırılması
4. İslami ilimler ışığında teknik personel yetiştirmek için üniversite son sınıf öğrencilerinden helal gıda bilincine sahip öğrencilerin tespit edilerek gerekli yardımlarla akademik kariyerinin devam edilmesi
5.Akademik kadronun tespit edilmesi
6.Paket eğitim projelerinin çıkartılması;
7.Mevcut yapının faaliyetlerinin Enstitü üzerinden hızlandırılması;