FAİZLİ HAYATTAN KURTULMAK İÇİN KARZ I HASEN SİSTEMİNİ KURMALIYIZ.

Dr. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER

‘’Allahım bizi bu faizli hayattan kurtar demek’’le Rabbimiz kurtarmıyor. Bu yolda niyet yetmiyor İlla sonuca götürücü eylem içinde olmalıyız. Rabbimizin dünya hayatındaki Adetullahı böyle.

Karz-ı Hasen Nedir?

Karz-ı Hasen güzel borç demektir. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 5 farklı surede; Müzzemmil Suresi 20.Ayet, Bakara Suresi 245.Ayet, Maide Suresi 12.Ayet, Teğabün Suresi 17.Ayet, Hadid Suresi 11 ve 18.Ayetlerde geçen Karz-ı Hasen, Allah için verilen güzel borç olarak ifade edilmektedir. Hz. Peygamber, 4 Halife, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ve dolayısıyla medeniyetimizin köklerinde esaslı bir yere sahip olan, hâlihazırda uygulamada bir müessese olarak sürdürülemeyen Karz-ı Hasen toplumsal bir olgudur. Emin ellerde adaletle dağıtılan Karz-ı Hasen, ifsat olmuş toplum hayatının ıslahına vesile olabilecek bir kurumdur.

Gençlik dönemlerimde bazı eski dindar iş adamı zenginler kuruluşlarında karzı haseni uyguladıklarını yakından gördüm. Ama zamanla toplumdaki dejenerasyonun yayılması ile bu etkinlikleri de süpürüp götürdü. Bu güzel yapıya topyekün tekrar dönmemiz belki zordur. Ancak kurumlar kendi faaliyet sahaları ile sınırlı Karzıhasen birimlerini oluşturarak faizsiz alanları çoğaltabiliriz. Nitekim toplumumuzda Mavera Eğitim ve Sağlık Derneği Müsiad gibi kuruluların bünyesinde faalitler yapıyorlar. Bu faaliyetler çoğaldıkça, Bir müddet sonra bütün alanlar faizsiz sisteme dönüşmüş hale gelir.Nitekim, Helal Lokma mücadelemizde de aynı bilimsel yolu seçerek bu günlere geldik. 15 yıl önce bir tane dahi helal sertifikalı firma ve ürün yokken, bu gün 500 firmanın 15000 ürünü Helal Sertifikalı olarak Müslümanlara hizmet ediyor.

Helal Lokma Karzı Hasen Sandığı.(Bir Proje)

Karz-ı Hasen, borcu olan ihtiyaç sahibi kişiye haramlardan uzak durması ve harama bulaşmaması için ihtiyacını giderecek meblağı faizsiz olarak ve sırf Allah rızasını kazanmak için temin etmektir. Günümüzde hayatımızın her alanına giren faizli işlemlerden sıyrılarak helal yollardan ticaretin geliştirilmesi için hak yol üzerinde olan Karz-ı Hasen uygulamasının geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekliliğinden hareketle GİMDES ve DHV Projelerini gerçekleştirmede Dünya Helal Vakfı bünyesinde Helal Lokma Karz-ı Hasen Sandığı kurulmuştur.

DHV ve GİMDES’e üye ve gönüllü olan kardeşlerimiz Helal Lokma Karz-ı Hasen Sandığına üye olabilirler. Bu kapsamda vakfın, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülüler sandık üyesi olabilirler. Sandık üyeliği isteğe bağlıdır.