“NESLİN KORUNMASI HAREKETI”

GİMDES Ankara Hanımlar Kurulu Temsilcileri ve GİMDES Kayseri Hanımlar Temsilcileri ile ortaklaşa bir hareket başlattık

Neslin ifsadı İçin çalışanların karşısında bilgili ve dimdik durabilmek için, öğretecek eğitimciler olması İçin “Neslin Korunması Hareketi” adını verdiğimiz bir hareket !..

3 kademeden oluşan, çeşitli bilimsel makaleler ve kitaplardan alıntılar okunarak ,belgesel,video ve kitap tahlilleri ile yapılan eğitimiz online eğitimlerle gerçekleştirilmiştir.

Allahu Teala’nın yaratmış olduğu fıtrat üzere yaşama ve yaşatma gayesinde olan iki yüze yakın hanım kardeşimiz iki ayı aşkın bir sürede içinde bu programa dahil oldular.

Peki Bu programda hangi eğitimler verildi? Eğitimlerimiz 3 aşamada yapıldı

1.Aşamada Cinsiyet teorileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği başlıklı eğitimimizde alt başlıklarda ;

*Eşcinsellik ve Lgbt
*Eşeysiz üreme çalışmaları
*Eşcinsellik hastalık mı?, Genetik mi?
*Feminizm, başlangıcı ve amacı
*Qeer teori
*İstanbul Sözleşmesi ve ETCEP tartışmaları, amaçları
*Toplumsal cinsiyet Eşitliğinin asıl amacı gibi çok gündemde olan konularla ilgili belgesel ve çeşitli videolar izlendi, makaleler ve kitaplar okunup kritiği yapıldı.
Kayseri İl Temsilcimiz Avukat Sena Nur Özdemir Hanımefendinin online eğitimi ile son buldu

2.Aşamada ;Ailenin ve neslin korunmasının önemi üzerine online eğitim verildi. Avukat Kübra Ediz Hanımefendinin vermiş olduğu eğitimlerle asıl tahrip edilmek istenen yer olan ailenin önemi üzerinde duruldu.

*Bir müslüman gözünde aile, ev,kadın nedir?
*Toplumların değişmesi ile aile olgusunda ki değişimler
*Türkiye’de Aile Hukuku Mevzuatı inşaası ve bugün ki mevzuata eleştirel bir bakış 2.aşamanın alt başlıkları idi.
3.Aşamada İstanbul Sözleşmesi nedir?, Nasıl imzalandı?, amaçlanan nedir ?

*Bu anlaşmaya götüren süreç gibi bir çok sorunun cevabını öğrendiğimiz
Avukat Şerife Gül Arman’ın eğitimi ile programımız son buldu.
Bu hareketi başlatırken tek bir amacımız vardı. Doğruları doğru olarak öğretip, herkesin öğrenmesini sağlamak.

Bu minvalde mülakatlarımızı yaparken katılımcılarımızdan ”Öğrendiğinizi öğretecek, kalabalık kitlelerle paylaşacaksınız”..sözünü alıp programa dahil ettik.

Kişi sayısı önemli değil. Beş kişilik bir sohbet grubu da olur, 300 kişilik bir seminer de

Yeter ki bu bilgileri yayalım ve halkı bilinçlendirelim istedik.

Bu amaçla çıktık ve programın sonlanmasından sonra gelen güzel haberler amacımıza ulaştığımızı gösterdi.

Katılımcılarımızdan da aynı şekilde gruplar kurup bu eğitimleri vermeye başlayanların haberi bizi fazlasıyla mesut etti. Rabbim sayılarını artırsın, hizmetlerini daim eylesin.

Ayrıca grupta bulunan eğitimci kardeşlerimizle ayrı bir çalışma başlattık. Okullarda veya medreselerde eğitici olarak görev alan kardeşlerimiz, lgbt sapkınlığının okullardaki yayılımı ve yaşanabilecek sıkıntılarda birbirine destek olması İçin bir arada olduğu, fikir alışverişinde bulunduğu ve çeşitli uzman eğitimlerinin yapıldığı bir grup olarak devam ediyor.

GİMDES gönüllülerinden, Helal yaşam derdinde olan bir avuç Müslüman hanım olarak Rabbimize, davamıza sahip çıktığımızı, küffarın, sapkının karşısında boş durmadığımızı, dilsiz kalmadığımızı, elimizle düzeltmek için çabaladığımızı ve yalnızca O’nun (cellecelaluhu) rızasına nail olmak İçin çabaladığımızı niyaz ederiz..

Katılımcılara GİMDES tarafından katılım belgesi verilecek olması ayrıca bizi çok mutlu etti. GİMDES’e başta Muhterem Hocamız Hüseyin Kami Büyüközer’e,bize maddi-manevi verdiği destekten ötürü Hanım Gönüllüleri Sorumlusu Birgül Arslan Hanımefendiye ve hareketimize katılım gösteren diğer il Temsilcilerimize teşekkür ederiz.

GİMDES Ankara İl Temsilcisi. Mine Ülger