ORTADOĞUDA BÜYÜK BİR ATEŞ KÖRÜKLENİYOR…

Dr.Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER

Ortadğu kaynıyor.Bütün Ortadoğu adeta bir cadı kazanına döndü. Müslümanların yer yer uyanışı ile birlikte bütün şer güçler ayağa kalktı. Her köşe başında kanlı cinayetlerini sergiliyorlar.

Filipinlerden Batı Sahra’ya kadar, Afganistan’dan Afrika müslümanlarına varıncaya kadar İslam toprakları ateş içerisinde…Ağırlık noktası ise Kudüs…Hz.Süleyman(a.s.)’ın inşa ettiği mescid. Müslümanların ilk kıblesi, Hz.Peygamberimiz(s.a.v)’in Mirac’a çıktığı yer. Bugün ise katliam korkusuyla karşı karşıya. Kafirler, Yahudisi ile Amerikası ile Rusyası ile, her an birlik beraberlik içinde.Tek gayeleri Müslümanlara İslam’ca yaşama hakkı tanımamak, baş kaldıranları ezmek, geride kalanları sömürmek…Tek cümle ile Hak ve Batıl mücadelesi bu. Ne var ki Hakkı temsil edenlerde mecal yok, et ve kemik yığınından ibaretmiş gibi bir görüntü sergiliyorlar. Ümmetin çoğunluğu gaflet içinde, başlarına musallat olan sahte kahramanlara aldanmışlar. Mısır, Suriye, Irak, Sudan, Suudi Arabistan, Libya, Cezayir, Tunus, Fas ve benzerlerinin durumları bu.

Şanlı Afganlı ise kendi başına, çilesi ve acısı ile başbaşa koskoca dünya şer güçleri ile boğuşuyor. Pakistan müslüman görüntülü idarecilerin esiri olmuş, Filipinler’de ve Hindistan’da artık olağan sayıda Müslüman kıyımları…

Kafirler Sultası altında Müslümanlar inim inim inliyor. Ölümden korkan, cihaddan yüz çeviren dünya malından vazgeçmeyen Müslüman, kafirlerin kurşunlarıyla can veriyor. Üzerine titrediği mal ve mülkleri atılan bombalarla yanıp kül oluyor.

Halbuki Müslüman ölümden korkmamalı idi. Dünya sevgisi ve mal hırsı çukuruna düşmemeliydi. Hele şu anda rahat içinde yaşadığını zanneden Müslümana ne demeli ? Sanki bugün Afgan’lının başına gelen ve Lübnan’da yaşayan Müslümanların uğradığı felaketler hiç kendisine gelmeyecek sanıyor. Afgan’lı, Suriyeli, İraklı, Mısırlı ve Libyalı da belki bundan 10-15 sene önce böyle bir şey tahmin etmiyorlardı. Halbuki, Batıl’ın eline fırsat geçerse yeryüzünde bir tek Müslümanın dahi barınmasına müsaade etmez. Bu gerçeği, bütün Müslümanlar bir an dahi unutmamalıdır.

Günümüzde şuurlu geçinen Müslümanların çoğu bir takım basit sloganlarla, heyecanlı nutuklarla tatmin edilmeye çalışılarak unutulmaya devam ediyorlar. Ortada İslam devletine giden ciddi hiçbir adım yokken bağırma – çağırmalarla ortalık gürültüye boğuluyor, bunu duyan İslam düşmanları da ciddi bir şey var zannedip olağanüstü tedbirler alıyorlar ve artık bir hizmet yapabilmek de gittikçe zorlaşıyor.

Müslüman küçük hesapları ve laf edebiyatını bırakmalıdır.İlmi rehber edinerek ümmet şuuru ile tebliğ ve cihad farzına yönelmelidir.

Düşmanlar bizim gibi uyumuyor, lafla da vakit geçirmiyorlar.İşte Amerika ve Rusya donanması ile askerleri ile, ağır silahları ile Ortadoğuda savaşa katılıyor.Topraklarında Müslümanların yaşadığı Türkiye ise, Ortadoğudaki Müslümanları öldürmek ve İsrail’e yol açmak için vazife almış Amerikan ordusuna üs vermiş. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, diğer körfez Arap krallıkları, Libya, Lübnan, Fas, Cezayir de birbirindenden farkları yok. Suriye ise bugün bu kafirlerin desteği altında cayır cayır yanıyor. Aynı toprakların insanları birbirlerini kıyasıya öldürüyor. Bu kuklalar milletlerine karşı tarihin en büyük ihanetlerini yapıyorlar. Ateşle oynuyorlar. Bu ateşin birgün bu kuklaları yönetenlerin kendilerini de yakabileceğini hiç düşünmüyorlar.

Artık Müslümanlar, dikkatli ve cesur adımlarla bu tehlikeli gidişe dur demelidirler. Şüphesiz ki ilahi plan ne ise o gerçekleşecektir. Müslümanlara düşen ise ahirette kendilerini azaptan kurtaracak şerefli ve hayırlı işlere koşmaktır.