Darül Helal Medresesi bünyesinde, Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü’ne bağlı olarak kurulacak olan Laboratuvar Merkezi ile, enstitünün hizmet verdiği tüm alanlarda çalışmaların daha güvenilir, faydalı ve gelişmiş bir sistem içinde yürütülmesi sağlanacaktır.

Laboratuvar Merkezi’nin en büyük hedefi; çalışmalarının Helal ve Tayyib sistemin en doğru şekilde kalitesini güvenceye alacak bir sistem içerisinde yürütülmesidir.

Laboratuvar Merkezi çalışmalarının güvenilirliği ve kalitesini belirleyen, insan faktörü, yerleşim ve çevre şartları, araştırma ve uygulama metotları ve bu metotların geçerliliği, cihazlar, ölçme izlenebilirliği, numune alma, sonuçların raporlanmasına kadar tüm etkili faktörlerin Helal ve Tayyib bir sistem içinde işletilmesi esas alınacaktır.

Helal ve Tayyib Ürünler Araştırma Laboratuvar Hizmetleri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, mevzuata uygun olarak laboratuvar analiz ve işlerini yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığı altında gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek sahipleri yetiştirilecektir.

Helal Güvence Yönetim Sistemi’nin, firmalardaki Helal Yönetim Standardı’na göre ürünlerin yeterliliğinin, sisteme uygunluğunun ve hedeflere ulaşmadaki etkinliğinin kontrolünün sağlanmasıyla birlikte, rutin ve gerekli analizler, bilimsel araştırma ve geliştirme, ve eğitim maksatlı öğrenci laboratuvarları şeklinde kurulması amaçlanmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirecek laboratuvar çeşitleri; fiziksel ve kimyasal analiz laboratuvarları, mikrobiyolojik laboratuvarlar ve genetik laboratuvarlardır.

Yapılması gereken analizler; GİMDES heyetince belirlenen ve o ürün hakkında helallik, sağlık ve kalite açısından yapılan tüm analizlerdir. Yapılacak analizler; GİMDES heyetince belirlenen ve sadece o ürün için yapılacak analizlerdir. Denetim analiz talebi; denetim sırasında alınan numune için yaptırılması gereken analiz talebidir. Rutin analiz talebi; helal sertifika almış firmaların habersiz olmak kaydı ile raftan alınan numuneleri için yaptırılması gereken analiz talebidir.

Diğer Projelerimiz