DÜNYA HELAL KONSEYİNİN (WHC) 16.KONGRESİ VE ULUSLARARASI HELAL KONFERANSI EKİMDE, HELAL FESTİVAL’LE BERABER İSTANBUL’DA…

DÜNYA HELAL KONSEYİNİN (WHC) 16. KONGRESİ VE ULUSLARARASI HELAL KONFERANSI EKİMDE, HELAL FESTİVAL’LE BERABER İSTANBUL’DA… 

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Bilindiği gibi bu yılın WHC’in Yıllık Kongresi bu yıl da inşaAllah ülkemizde İstanbul’da GİMDES’in ev sahipliğinde yapılacağı Kuala Lupur’daki ara yıl toplantısında karar verilmişti. Çok önemli olduğunu düşünüyorum, Çünkü;

Dünya’da Helal ve Tayyib ürünler için pazar potansiyeli yaklaşık 1 trilyon dolar, toplam Helal pazarının ise 3.5 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Şu an itibariyle bu pazarın sadece % 15’i gerçekleştirilebilmektedir.

Yaklaşık 15 milyon Yahudi var ama Kosher pazar potansiyeli 250 milyar dolardır. Bu küçük bir topluluk için muazzam bir rakamdır. Kosher ürünleri tüketicilerinin çoğunlukla Müslümanlar ve diğer Yahudi olmayanlar olduğunu görebiliriz.

Helal Pazarın sadece % 15’inin tedarik edilebildiğini söyledim. Bu rakam neden bu kadar küçük? Geri kalan % 85 neden sağlanamamaktadır?

-Müslüman ülkelerinde gıda pazarları, uluslararası olarak işlem görmeyen basit ürünlerden oluşmaktadır. Ekseriya marka teminatı sağlanamamaktadır.

-Müslüman ülkelerinde üretilen ürünler iyi ambalajlanmamıştır. Çoğu ürün yetersiz ve tutarsız olarak tedarik edilir ve marka pazarlaması eksikliği vardır.

– Helal ürünler ambalaj, güvenilirlik, etiketleme kalite için uluslararası standartlara uygun olamamaktadır.

– Çok hassas olan Helal gıda tedarik zinciri tam olarak kurulamamaktadır.

2 milyara yakın nüfusu olan Müslümanların, büyük çoğunluğu, hala tükettikleri şeyin farkında değiller ve Helal seçiminde yaygın bir farkındalığa sahip değildirler.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, Müslümanların tükettiği ürünler hala gayrimüslim sistemin kontrolü altındadır ve bu gayrimüslimler tarafından Ümmete ihtiyaç duydukları anda ve gerektiği zaman çeşitli reklam, baskı ve kampanyalarla algılama uygulayabiliyorlar.

Birçok gayrimüslim yönetiminde olan ülke ise İslam ülkelerinde Helal pazar paylarını artırmak için lobi çalışmaları yapıyor. ABD, Çin, Japonya ve Avrupa ülkelerini isim olarak verebiliriz.

Helal bütünlüğüne sahip olmak için, şirketler, dernekler ve ülkeler ortak bir temelde bir araya gelmeli ve kalite standartlarını ve üretim yöntemlerini arttırmalıdır. Toplumsal farkındalığı arttırmak için STK’lar ve medya, her düzeyde yoğun bir şekilde çalışmak zorundadır. Uluslararası Gösteriler ve Sözleşmeler bunun için çok önemli faaliyetlerdir.

WHC’in 2018’deki 16. Yıllık Genel Kurul Toplantısının ve yine WHC’in desteklediği Uluslararası Helal Konferansın Türkiye’de düzenleneceği göz önünde bulundurulduğunda, aynı tarihlerde organize etme kararı aldığımız HELAL FESTİVAL (HELAL PANAYIR) ile Türkiye’de GİMDES tarafından sertifikalandırılan ve sertifikaları GİMDES tarafından onaylanan Firmaların ürünlerini tanıtabilecekleri ve böylece Helalin dünyaya arz ve talebi için birleşik bir mesaj verecekleri bir sergi düzenleme fırsatını yakaladık. HELAL Sertifikalı Firmalarımızın ve WHC’nin saygın üyeleri ve yöneticileri olarak, sizler de bizimle aynı görüşleri paylaşacağınızı ümit ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun dileklerimle…