,

DÜNYA HELAL VAKFIMIZIN KONGRESİNİ YAPTIK

Tam 4 yıl önce, 2015 yılında, 24 gönüllü insanımız Yüzyıllardır nesllerimizin, özellikle gıdalardaki İslami bilinçsizliği bugün gerçekliğini korurken;İslami kurallara göre, yetiştirme sürecinden, üretim sürecine kadar teknik bilginin yanında,İslami kaidelerin de eğitimini almiş şuurlu bir nesil yetiştirmeyi bir vazife olarak yüklenmek için biraraya gelerek Dünya Helal Vakfını kurdu.

30 Kasım C.tesi günü 15 mütevelli heyeti üyesi katılımı ile Vakıf Merkezinde , 2 yılda bir yapılan, 2. Kongremizi gerçekleştirdik.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlatılan toplantı gündemi;

Açılış; Yönetim Kurulu Raporunun okunması; Mali Raponun okunması; Denetim Kurulu raporunun okunması; Raporların İbrası; Yeni Yönetim ve Dönetim Kurullarının seçimi; Dilek ve Temenniler.

Seçilen yeni Yönetim Kurulu: Dr. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER, Hakkı AYGÜN, Ali KAYGISIZ, Hayreddin İŞBİLİR, Hasan TÜRKYILMAZ, Orhan SAVAŞ, Nuh SARAL

Denetim Kurulu: Mahmut Celal TERZİ, Sadettin EKİNCİ

Dilek ve Temenniler’de Dr H.K. BÜYÜKÖZER bir konuşma yaptı,

’’Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Al-i İmran,104)

Gıda sanayii de maalesef, diğer sanayi kollarında olduğu gibi batının, yani müşrik düzenlerin, kontrolü ve hakimiyeti altındadır. Fabrika kuruluşundan imalat teknolojisine ve ham maddelerine varıncaya kadar her şey üzerinde bu kontrol geçerli olmaktadır. Batı modernitesinin İslam ümmetinin üzerinde oynadığı oyunlardan, yaptığı tahribatlardan eğitim–öğretim biçimimiz de payını almış bulunmaktadır. Eğitim müfredatımızdan okul mimari yapısına kadar batının örnek alınması sonucunda Müslüman olmasına rağmen İslami bilgisi zayıf, İslam’ın emir ve yasaklarından habersiz, Müslümanlığının vazifeleri konusunda bilgi sahibi olmadan eğitim sürecini tamamlamış nesiller yetiştirdik.

Gelecek nesillerimizin İslami yaşantıdan uzak olmaması ve İslam’ın emir ve yasaklarını, tükettiği gıda ürünleri başta olmak üzere ilaç, kozmetik, tekstil, vd. hizmet ve ürünlerde de İslami bilince sahip nesiller yetiştirmek üzere eğitim projesini gerçekleştirmekteyiz.

Amacımız ve çalışmalarımız, gelecek nesillerimizin gıda ve ihtiyaç maddelerinin helal, haram ve şüpheli ayırımında doğru, anlaşılır ve bilimsel ölçülere uygun bilgilerin ve ilmi çalışmaların yapılabileceği bir eğitim sürecini uygulayarak, günümüz piyasasının en büyük ihtiyacı olduğuna şahit olduğumuz vasıflı elaman istihdamında Helal ve Haram temel kritik hususların bilincinde insan ihtiyacının karşılanarak, dünya çapında akreditasyon ile dünya standartlarında eğitim verilerek uluslararası kalitede eğitim ve kariyer imkanı sağlamaktır.