,

GİMDES VE DÜNYA HELAL VAKFI’NIN 23-24 EKİM 2017 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLEDİĞİ HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER ULUSLARARASI KONFERANSININ SONUÇ BİLDİRGESİ:

GİMDES VE DÜNYA HELAL VAKFI’NIN 23-24 EKİM 2017 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA DÜZENLEDİĞİ HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER ULUSLARARASI KONFERANSININ, REDAKSİYON HEYETİNİN HAZIRLADIĞI, SONUÇ BİLDİRGESİ:

Birinci Gün
1.Oturum
HELAL STANDARTİZASYON VE AKREDİTASYON OTORİTELERİ: GELİŞMELER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Helal akreditasyon ve standartizasyon sistemlerinde birçok zorluklar yaşanmaktadır; batı hükümetlerinin kurmuş olduğu ajanslar Helal gereklilikleri kendi endüstrileri düzeyine indirmektedir. Akreditasyon kurumları Helal konularından çok kalite yönetim sistemlerine odaklanmaktadır. Daha da önemlisi, müslümanın imani bir meselesi olan Helal ve Tayyib ürün ve hizmet üretiminin esas alınması yerine akreditasyon ve sertifikalamanın salt ekonomik boyutunun esas alınmaları anlayışının ağırlık kazanması. Helal Akreditasyonve Helal sertifikalama proseslerinin yeni yönelimlerle ana konu olarak Helale odaklanması zorunludur. Ayrıca, irili ufaklı birçok devletlerin akreditasyon kurumu oluşturma gayretleri ve bu akreditasyon kurumlarının sertifika kurumlarından fahiş fiyatlar talep etmesi ve akredite ettikleri sertifikalandırma kurumlarının üzerinde etkin bir kontrol mekanizmasının olmaması da diğer bir problemdir.

2.Oturum
HELAL TURİZM SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Turizm Helal Ekosistemdeki en önemli konulardandır ve bu konu müşteri beklentileri ve düzenleyici bakış açılarıyla uyumlu tam bir güvence haketmektedir. Helal Turizmde birçok sebepten ötürü gayri müslim ülkelerde zorluklarla karşılaşıldığı gibi Müslüman ülkelerde de uygun olmayan pazarlama , iletişim problemleri, ortak dil kullanılmaması ve düşük standartlarda müşteri hizmetleri sunulması gibi sebeplerden ötürü ciddi zorluklarla karşılaşılmaktadır.

3.Oturum
MÜSLÜMAN VE GAYR-İ MÜSLİM ÜLKELERDE HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE TİCARETİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Helal ve Tayyib ürnlerin üretim ve ticaretindeki büyüme her yıl artmaktadır. Günümüzde Helal pazarı çok büyük bir potansiyel taşımaktadır. Hem Müslüman hem de gayri Müslim ülkelerde bu ürünlerin üretiminde bir çok zorluklar yaşanmaktadır. Bu sorunların aşılması için ise Helal Sertifikalandırma Kurumları işbirliği yapmak zorundadır.

İkinci Gün:
1.Oturum
GÜNCEL FIKHİ KONULARIN (İstihale, Şoklama, Etanol) HELAL ENDÜSTRİSİ VE YENİ BİLİMSEL BULGULAR IŞIĞINDA İNCELENMESİ

İstihale; maddenin fiziksel ve kimyasal olarak tamamen değişmesidir. Oysa Jelatin, kan plazması, rennet ve sabunların yapımında kullanılan yağların üretiminde meydana gelen değişiklikler İstihale kapsamında değerlendirilemez. Yasal mevzuatlar, bu konuda farklı fetvaların bulunması ve sektörün gereksinimleri gibi durumlardan ötürü Helal Sistemlerinde “Şoklama” halen çok büyük problemdir. Burdaki en büyük sorun ise kesimden sonra ölümün şoklama ya da kesim ile gerçekleştiğinin ayırt edilememesidir

Etil Alkolün (Etanol) kullanılmasına ise kesinlikle izin verilmemektedir. Çünkü etanole alternatif kullanılabilecek birçok ürün bulunmaktadır.

2.Oturum
HELAL ENDÜSTRİSİNDEKİ TEKNOLOJİ VE YENİLİKLER

Büyük gıda üreticileri Helal konusundaki yatırım ve tecrübelerini arttırmaktadırlar. Helal Gıda endüstrisinde teknolojik gelişmeler ve yenilikler konusunda araştırmalara odaklanmaktadırlar.

Sistein, helal sektöründeki kritik katkı maddelerinden biridir. Geleneksel yöntemlerde hayvansal kaynaklardan (insan saçı, domuz kılı, kaz tüyü vb) üretilen sistein, teknolojik gelişmelerle yüksek verimlilik ve kaliteyle mikrobiyal yollarla elde edilmeye başlanmıştır.

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) hayvan veya bitki olsun halen insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri bilinmemektedir. GDO’lu ürünler kesinlikle Helal ve Tayyib ürünler içerisinde değerlendirilemez. Ayrıca bu ürünler küresel açlık sorunlarının tek çözümü olarak düşünülemez.

Teknoloji ve yenilikler günlük yaşantımızı ve iş yapma şekillerimizi değiştirmektedir. Günümüzde inovasyon firmaların sürdürülebilir büyümelerindeki en önemli anahtardır. Araştırmacılar Helal endüstrisi ve Helal Sertifikalandırmada yenilikçi çözümler bulmak zorundadır.

3.Oturum İLAÇ, ECZACILIK VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDEKİ ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER

Müslümanlar helal olmayan ilaçlar konusunda ciddi problemlerle karşılaşmaktadırlar. Müslüman bilim adamları ve ilaç üreticileri Helal ilaç konusunda yatırımlar yapmalı ve kullanılan helal olmayan hammaddelerin alternatiflerinin bulunması ve pratiklerinin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yapmalıdır.

Aynı zamanda Müslümanlar Helal sistemi içerisinde aşıları da üretmek için çalışmalar yapmak zorundadır.

Helal ve Tayyib sertifikalı kozmetik tüketici için en güvenli seçimdir. Ayrıca kozmetik ve cilt bakım ürünlerinde helal ve tayyib ortak standardı ve genel kullanılabilir katkı listeleri oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapmak gerekmektedir.