GİMDES Yönetim Kurulu ve Dünya Helal Vakfı(DHV) Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı

GİMDES Yönetim Kurulu ve Dünya Helal Vakfı(DHV) Yönetim Kurulu Toplantısı Rabbimizin bir musibeti olan Korona virüs salgın sebebiyle 11.05.2021 tarihinde online yapıldı.

Toplantıya GİMDES ve DHV Başkanı Dr. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER giriş konuşmasında GİMDES ve DHV ‘nin çalışmalarından bahsetti. Ayrıca şu başlıklara da değinildi; Dünyada helal yaşam, Türkiye’de GİMDES in çalışmaları ve GİMDES kurullarından ve bu kurulların yurtiçinde-yurt dışında karşılıklı ilişkileri olan WHC, TGTV, İDSB, TOÇBİR-SEN ,ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ve sayıları 23‘ ü bulan sertifikalandırma yapan kurumlardan, GİMDES’in yayınlanmış standartlarından ve projelerinden

bahsedidi. Dr.Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER DARUL HELAL MEDRESESİ ve HELAL LOKMA KARZ-I HASEN SANDIĞI projelerinden önemle üstünde durarak bu çalışmaların hızlandırılması gerektiğini, ümmeti Muhammedin (sav) buna büyük bir ihtiyacı olduğu belirterek günümüz sıkıntılarını nasıl çözüleceğini de şu veciz ifade olan “Çöllerde vahalar kurararak” diyerek toplantının giriş konuşmasını nihayete erdirdi ve sözü toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine bıraktı.

TOPLANTIDA KONUŞULAN KONULAR;

-Dar’ul helal medresesinin yapılması için arsa arama çalışmalarında uygun arsa örnekleri görsel ve sunumla anlatıldı, fiyat ve arsanın uygunluğu hakkında çalışmaların ve görüşmelerin devam edileceği söylendi.

-Helal Dünya Marketleri hakkında genel bilgileri verildikten sonra, marketlerin sayılarını artırmaya yönelik görüş ve çalışmalardan bahsedildi.

-GİMDES ve denetleme çalışmalarında sertifika başvuru taleplerinde son yılda %10’luk bir artış olduğu bilgisi verildi.

– GİMDES ve DHV ‘nin genel çalışmaları ve projelerinden bahsedildi.

-Helal gıdanın yaygınlaşması ve devletin anayasasına girmesi noktasında şu teklifte bulunuldu ;“ İnsanın inancına göre beslenmesi ve ne yediğini bilmesi temel haklardandır”. Böyle bir teklifin yürürlüğe girmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi gerektiği konuşuldu.

-Dünya Helal Vakfı başkanlığı olarak imzalı bir anayasa taslağı oluşturulup, taslağın meşru siyasi partilere gönderilmesi gerektiğini,sürecin bu şekilde daha hızlı gerçekleşeceğini söylendikten sonra Helal Gıda davasının devlet tarafından desteklemesi gerektiği konuşuldu.

Gimdes Gönüllü Hanımlar Avrupa temsilcisi söz alarak; yurtdışından helal gıda talebiyle alakalı genel bir bilgi verdikten sonra gönüllü hanımları çalışmalarından biri olan “İNFAK PROJESİ” sinden bahsetti.

-Helal sertifikalı ürünler üreten firma sahipleri olan bazı Yönetim kurulu üyelerimiz; üreticiler nezdinde helal sertifikanın getirilerinden bahsettiler.

-Helal Sertifika almış firmaların KOSGEB tarafından desteklenmesi ve bu sistemden nasıl yararlanacağından bir çalışma yapılması üzrinde duruldu.

Ayrıca toplantıya katılım sağlayan Yönetim kurlu üyelerimiz ve bazı gönüllü üyelerimiz gerek konuşmakla gerek dinleyerek toplantıya büyük bir ilgi gösterip HELAL GIDA ‘ nın ehemmiyeti adına gönülden bağlılıkları ve yapılan çalışmalarda hem maddi hem manevi desteklerini eksik etmeyeceklerini beyan ettiler.GİMDES ve DHV’nın ortak olarak yaptığı online toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Bu zaman süresince alınan kararlarla beraber KUDÜS te zulüm gören Müslümanlar hakkında da konuşuldu ve toplantı kapanış duasıyla hitama erdi.