Islam Anayasası Kitapçığını Okumak Için Tıklayınız?

İSLAM ANAYASASI

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Yeni bir sivil Anayasa yapılma konuşmalarının yoğun olarak yapıldığı bu günlerde benim de Erbakan Hocamın temsilcisi olarak 1980-1984 yılları arasında Avrupa Milli Görüş bünyesinde yetkili olduğum dönemde, bir gurup Milli Görüşçü kardeşlerimle gerçekleştirip yayınladığımız ‘’İslam Anayasası’’ kitabımızı gündeme getirmenin faydalı bir hizmet olacağını düşündüm.

20.Yüzyılının başlarında İslam Ümmetinin temsilcisi olan Osmanlı İmparatorluğunun adeta bir gece baskını ile yerle yeksan edilmesi sonrasında yerine kurdurulan küçük küçük devletçiklerinde İslamdan başka arka arkaya anayasa furyası çıkartıldı. Hepsinin de ana hedefi Toplumu İslamdan uzaklaştırma ve batının güdümünde inançsız ,materyalist ve köle ruhlu bir güruhu oluşturmak ve yönetmek idi.Bugüne kadar 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayaslarla yönetildik. Bliyoruz ki anayasalar toplumun bütün fertlerini bağlayan ana sözleşmelerdir. Bu sebeple toplumun bütün fertlerinin mutabakatı ile şekillenmek zorundadır. Ne yazık ki bütün bu uygulamalar emperyalist dış güçlerin güdümündeki İhtilal komitelerinin topluma göz dağı verer onaylattığı anayasalar olarak yerlerini aldılar.

Bu anayasalar temelde İslama karşı bir niyetle hazırlandığı, bu sebeple bir türlü dikiş tutturamadığı için yaz boz tahtası olmanın yanında bir asırlık tecrübeden gördük ki birlik yerine tefrika, dirlik yerine perişanlık, efendilik yerine kölelik, dostluk yerine düşmanlık, huzur yerine kan ve göz yaşı getirmiştir.

Yıl 2021. Bugünlerde yine yeni bir anayasa yapılmak işteşi konuşuluyor. Bu sefer ihtilal komitesi yok, dış emperyalist güç yok, dita yok. Tamamen sivil bir anayasa yapma fırsatı oluştu.

1980-1984 yılları arasında Allahın kader planı içerisinde Almanya merkezli Avrupada bulnduğumuz zaman diliminde Ülkemizde son ihtilal komitesinin 1982 anayasa dayatmasını yürüttüğü sırada biz de bir avuç fıkıhçı hocalarımız, hukukçu kardeşlerimiz , Avrupaya okumak için gelmiş çalışmak için gelmiş cihat şuuruna sahim kardeşlerimizle birlikte bir alternatif anayasa çalışmasına durduk. Avrupa İslam Merkezi İslam Anayasası Hazırlama Heyeti olarak 1983 yılında Avrupa İslam Merkezi Kültür Yayınları adı ile yayınladık.Önsözümüzde : Özellikle milleti Müslüman olan devlet ricaline ve anayasa yapmak isteyenlere bir tebliğ olmak amacı ile böyle bir anayasa taslağı hazırlanmış ve neşredilmiştir.

İslamın hakikatlerini her yönü ile aksettiren bir anayasa taslağı hazırlanmış olduğu asla iddia edilemez. Ancak ana hatları ile ve temel prebsipleri yle ifadesini bulan ve hazırlayanlara ait olmak üzere tenkid, tashih ve ikmale açık bir şekilde olan bu anayasa taslağı neşir hayatına arzedilmiştir. Tebliğ bizde , Tevfik Cenab-ı Hak’tandır.

1983 yılında neşrettiğimiz bu kitapçıkta emeği geçmiş kardeşlerimizden bazısı dar-ı bekaya gitti ruhları şad olsun, makamları cennet olsun. Halen hayatta olanlara da Rabbim sağlık , afiye ve selamet versin

Islam Anayasası Kitapçığını Okumak Için Tıklayınız?

Islam Anayasası Kitapçığını Okumak Için Tıklayınız?