İSRAİL BOYKOT LİSTESİNE DAİR ZARURİ BİR AÇIKLAMA

‘’Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.’’(hucurat.ayet 6)

GİMDES, kurulduğundan itibaren İsraile, İsrail firmalarına ve ürünlerine karşı olmuştur. Boykot çağrıları yapmış, boykotlara iştirak etmiş ve asla helal sertifikalama çalışmaları yapmamıştır. Bundan böyle de asla yapmayacaktır.

Kardeşinin dökülen kanlarına, gözyaşlarına sessiz kalmayan ve her zaman sağduyulu olan âlicenab kardeşlerimizin de gösterdikleri kararlı boykot hareketleri için bir kez daha teşekkürler ediyoruz, dualar ediyoruz.

Ancak bütün konularımızda olduğu gibi, bu konuda da Adaleti dimdik ayakta tutmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Müslümanlar olarak başta Kur’an ve Sünnet, akabinde ise Sahabeler (r.a) ve diğer büyüklerimizden daima adalet ve hakkaniyeti öğrendik. Savaşın en kızgın zamanlarında bile adalet ve hakkaniyet duygusundan ayrılmayan Rasûlullah (SAV) ve nefsine yenik düşmemek için yüzüne tüküren düşmanı affeden Hz. Ali (r.a) rehberimiz ve örneğimiz oldular.

Filistinli kardeşlerimiz için ne kadar yüreğimiz yansa ve kurtuluşları için çabalansa da, rehberimiz olan İslâmî kaidelerden ve adaletten ayrılmamız İslâm’ın lehine değil, aleyhine bir durum olacaktır. Nitekim, haram yolla helale ulaşılmaz.

Bu sebeple, boykot edilecek firmalar belirlenirken çok hassas davranılmalı ve adalet gözetilmelidir. İslâm tarihi boyunca, İslâm’a düşman olan gayr-i müslimler ile düşman olmayan gayr-i müslimler arasında ayrım yapılmış ve İslâm’a düşmanlığı bilinmeyen gayr-i müslimlere zülmedilmemesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Adaletsiz husumet, İslâm’ın yayılmasına engel olacaktır.

Hadislerde bu konuya şöyle değinilmiştir:

“Kim bir muahide /zımmiye zulmeder veya gücünün üstünde bir iş yükler ya da zorla ondan bir şey alırsa kıyamet günü ben onun hasmıyım.” (Ebu Davud, Harac, 31-33)

“Kim bir zimmiye zulmetse veya gücünün üstünde bir mükellefiyet yüklese, ben onun hasmıyım.” (Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, Matbaatu’s-Selefiye, 1397 h. Kahire, s.135)

“Kim bir zimmiye eziyet ederse ben onun davacısıyım. Ben kime (bu dünyada) davacı olursam, kıyamet gününde de davacı olurum.” (Acluni, Keşfu’l-Hafa’ II, 218)

Resulullah (S.A.V.) ordusunu savaşa gönderirken şöyle tembih ederdi: “Allah adına çıkınız. Çünkü siz Allah yolunda savaşıyorsunuz, zulmetmeyiniz. İnsanların organlarını kesmek suretiyle işkence yapmayınız. Çocukları, manastırlarda oturan din adamlarını öldürmeyiniz.” (Ebu Davud, Cihad 120)

Bütün bu maddelere binâen, kime karşı tavır takınacağımızı çok hassas bir şekilde seçmeli, nefis ve öfkemize yenik düşmeden daima adalet ve hakkaniyetten yana olmalıyız.

Fıkhen zanna/şüpheye dayanarak hüküm vermek doğru olmayacaktır. Kesin delil bulunmadıkça hüküm vermek, adaletsizlik kapısını aralayacaktır.

Bu kaideler gereği, GİMDES olarak, israile ilişkisi açıkça bilinen ve buna delil bulunan firmalara sertifika vermemekteyiz ki , bugüne kadar geçmişimizde falsolu bir örnek gösterilemez. Aksine onlarca müracaatın GİMDES tarafından rededildiğini gösterebiliriz.

ADALETİ ELDEN BIRAKMADAN BOYKOTA DEVAM EDİYORUZ.