KÜRESEL HELAL VE TAYYİB YAŞAMDA SERTİFİKALAMANIN ÖNEMLİ KÖŞE TAŞLARI 

KÜRESEL HELAL VE TAYYİB YAŞAMDA SERTİFİKALAMANIN ÖNEMLİ KÖŞE TAŞLARI

Helal yaşam sistemimizin en önemli bölümü olan Helal lokma çalışmalarımızda özellikle bütün dünyada İslam ümmetinin Helal gıda sorununa çözüm için faaliyet gösteren Helal sertifikalandırma kurumlarına “Helal ve Tayyib” bir üretim süreci için önemli köşe taşlarını şöyle sıralayabiliriz.

1- “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın…” (Al-i İmran, 103)

Allah’ın İpi” kavramı; Allah’ın ahitlerinin içinde toplandığı Kitâbıdır. Kitâba sarılmak ise Allah sevgisinden ve Resule itaatten geçmektedir. Zira Allahu Teala bir ayette; “Kim Resule itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur”(Nisa, 80) buyurmuştur.

2- “Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur mu?” (Zümer Suresi 9.) 

Kur’an’î talimatını asla göz önünden ayırmamalıyız. Konumuzun bir bileni yani âlimi olmalıyız. Hem bilmeliyiz, hem bilginin hâmili olmalıyız. Doğru bilgilerle ve taviz vermeden yolumuzda yürümeye devam etmeliyiz.

3- “Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir.” (Âl-i İmran, 139) 

Allah’ın bu vaadine iman ederek korkmadan çalışmalıyız.

4- Helal yaşam Müslümanın imânî bir meselesidir.

Bu sebeple Helal sertifikalama bir ibadet bilinci ile yürütülmelidir.

5- Helal sertifikalama öncelikle Allah adına yapılmalıdır.

Alınacak paraya tamah edilerek Allah’a (c.c.) ihanetin cezasının büyük olacağını aklımızdan bir an dahi çıkarılmamalıdır.

6- Helal sertifikalandırmanın İslam fıkhındaki yeri olan “Kefalet Sistemine” her koşulda uygun hareket etmeliyiz. 

7- Helal sertifikalandırma çalışmalarımızda şüphelilerden de kaçınmalıyız. 

“Helal belli haram da bellidir. İkisi arasında da şüpheli şeyler vardır ki, çok kimse onları bilmez. Şüpheli şeylerden her kim sakınırsa, dinini ve ırzını kurtarmış olur. Her kim şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur,..” [Buharî, İman 39, Büyû 2; Müslim, Müsakat 107, (1599); Ebu Davud, Büyû 3, (3329, 3330); Tirmizî, Büyû 1, (1205); Nesâî, Büyû 2, (7, 241).] 

8- Helal sertifikalandırma mezhebi görüşlere saygılı olmalıdır.

İslam da muteber olan Helal sertifikalamada Müslüman ümmetin maslahatı mutlaka dikkate alınmalıdır.

9- Hak Geldi Batıl Zail Oldu. 

Peygamber(sav) buyurdu:

“Cenab-ı Allah içkinin, ölmüş hayvanın, domuzun ve putun alım-satımını yasakladı.” Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Rasûlü ” ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zîra onunla gemiler cilalanır, deriler yağlanır, kandiller aydınlatılır” dendi. Cevâben: “O (nun satışı) haramdır” buyurdu ve ilâve etti: “Allah Yahudileri kahretsin. Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler.” (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud, Müslim, İbn-I Mace )