MİRAÇ GECEMİZ MÜBAREK OLSUN…

MİRAÇ GECEMİZ MÜBAREK OLSUN…

Recep ayının 27. gecesi miraç gecesidir.
Peygamberimiz (s.a.v)’in, Kur’ân ve zatından sonra, ayın ikiye ayrılması ve Miraç, Allah (cc)ın O’na lutfettiği en büyük mucizeleridir.

Miraç yükseğe çıkmak manasında olan “uruç” kökünden türemiş bir isimdir ve merdiven demektir. Bu itibarla Miraç, Resul-ü Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in yeryüzünden ulvi makamlara yükselme vasıtası demek oluyor. Miracı anlatan hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in “u’rice bi” (yükseğe çıkarıldım) tabiri sebebiyle bu mucize “Miraç” adıyla anılmıştır.

“Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa’ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.” (İsra, 17/1)

(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? “O (peygamber), Cebrail’i bir başka inişinde de görmüştü. Sidretü’l- Müntehâ’nın yanında. Ki Cennet’ül-Me’va da onun yanındadır. O zaman ki, o Sidre’yi bürüyen bürüyordu. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53/5-18)

İslam, Allah (cc)’ın izni ile 33 yıl içinde tekmil edilirken yol haritası boyunca buna benzer günler ve gecelerden kilometre taşları yer aldı. Bu günün Müslümanları günlük hayatında şaşkın, perişan, sıkıntı ve dertler içerisinde kimliğini kaybedecek duruma gelmişken, hepten kendini kabetmemesi için bu kilometre taşlarına tutunmaya yapışmalıdır. Hatırlama ve tefekkür ile aslına rücü etmeye çalışmalıdır. Mümkünse her gecemizde, hiç olmazsa bu gecelerimizde Rabbimizin Kur’an-ı Keriminde talim buyurduğu dualarla dualar yapalım.

“Allahım, Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz.” “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Yûnus Sûresi: 10.)

“Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın.” (Bakara Sûresi: 32.)

“Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren Sensin, duâ edip istediklerimizi bize bağışlayan Sensin.”(Al-i İmrân Sûresi: 8.)

“Ey Rabbim! Beni ve zürriyetimi namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! duamı kabul et!
“Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!” (İbrahim Suresi 40-41)

“Allahım, Efendimiz Muhammed (s.a.v)’e, onun âl ve Ashâbına ve tüm din kardeşlerimize Senin için hoşnutluk ve onun için de hakkı edâ olacak bir rahmet ve selâm eyle. Bizi ve dinimizi selâmette kıl. Duâmızı kabul et ey âlemlerin Rabbi! ”

Efendimiz Aleyhisslâtu Vesselâm’ın Hürmetine; Günahlarımızı Afv-ı Mağfiret Eyle..!

Dualarımızı Hayırlarla Makbul, Tevbelerimizi Kabul Eyle..!

Bizleri Efendimiz’in Ahlâkı ile Ahlâklandır..!

Bizlere; Marifetullah, Muhabbetullah, Muhabbet-i Resûlullah(Aleyhissalâtu Vesselâm),

İhsân Şuuru, Hizmet Şuuru, Sahabe Şuuru, İhlâs ihsan eyle

İmanda Hakka’l Yakîne Erebilmeyi Nasip Eyle..

Bugün Miracın simgesi olan Mescid-I Aksa tutsak, Mescid-i Aksa bugün yetim

Utancımızdan ne yapacağımızı bilemiyoruz Allah’ım

Ne olur Allah’ım bize güç ver, ayaklarımızı güçlendir, irademizi yoğunlaştır

Amin.. Amin… Amin…