,

DÜNYA HELAL VAKFI, “HELAL ÜRÜN GELİŞTİRME ve EĞİTİM MERKEZİ (HÜGEM)” ’İ KURUYOR


“…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”(Zümer sûresi, 9)

DÜNYA HELAL VAKFI’nın GİMDES’le birlikte oluşturduğu ve çeşitli eğitim çalışmalarının yürütüldüğü “Daru’l Helal Medresesi Eğitim Merkezi”nden sonra, “Ürün Geliştirme ve Eğitim Merkezi (HÜGEM)’”i kuruyor. Bu Merkezde 6 Birim’de farklı bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecek. Bunlar kısaca;

1. Helal Ürün Araştırma Birimi 

•Helal ürün üretimi alanında yapılan çalışmalara destek vermek için GİMDES bünyesinde bir AR-GE merkezi kurulması.

2. Helal Ürün Analiz ve Kontrol Laboratuvar Hizmet Birimi (akredite lab kurulumu) 

•Biyogenetik Laboratuvarı
•Mikrobiyoloji Laboratuvarı
•Fizik ve Kimya Laboratuvarı
•Enstrümental Laboratuvarı

3. Uluslararası Hizmet Birimi

•Yurtdışı pazarlama faaliyetleri kapsamında; fuar, konferans, kurum ve müşteri ziyaretleri, organizasyon vb faaliyetlerinin gerçekleştirildiği hizmet ihracatı yapılabilecek bir yapı kurulması.

4.Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi 

•Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak için ortak bir platform kurulması.
•Helal ürün üretiminde karşılaşılan problemler ve ihtiyaç duyulan iyileştirmelerle ilgili yapılacak akademik çalışmaları üniversiteler düzeyinde organize etmek. Bu çalışmalara sanayiciler tarafından kaynak oluşturulmasını sağlamak.
•Spesifik konularda akademisyenler ile sanayicilerin fikir teatisinde bulunabileceği toplantılar düzenlemek.
•Helal ürünler ile ilgili yapılan akademik çalışmalar için bir veri bankası oluşturmak ve bu verilerin sanayiciler tarafından daha efektif kullanılmasına yönelik ortaklıkları teşvik edici organizasyonlar tertip etmek.

5.Eğitim Akademisi ve Kapasite Geliştirme Birimi 

•Helal ürün üretimi konularında işletmelere rehberlik, ve danışmanlık çalışmaları yapabilecek GİMDES bünyesinde bir Akademik Yapı kurulması

6. Okul Öncesi Çocuklara Özel Helal Atölye Birimi 

Amaç: okul öncesi dönemi çocuklara helal beslenme üzerine farkındalık oluşturacak temel düzeyde, kalıcı eğitim uygulamak. Helal sertifikalı malzemelerle severek tüketecekleri gıdalar ürettirmek. Zihin ve motor gelişimini destekler nitelikte günlük program yapmaktır.

Hedef kitle:4-6 yaş arası

Eğitim metodu: interaktif, görsel, işitsel

Tavsiye edilen program akışı:

Merkezimize gelen çocuklar öncelikle helal gıda üzerine yaşlarına uygun olacak şekilde kısa bir eğitim alırlar (görsel, işitsel eğitim). Ardından söz konusu zararlı katkılar içeren gıdalara alternatif neler olabilir sorusunun cevabı için mutfak çalışmasına geçerler. Eğitmen moderatörlüğünde pasta, kurabiye vb. talebe göre renkli, piyasa ürünlerini aratmayacak kalitede gıda maddeleri yapmaya çalışırlar(interaktif eğitim). Nihayetinde kendi emeklerinin karşılığı olarak yaptıkları ürünleri tüketme imkânı bulurlar. Bir günlük, temel ve basit düzeyde, eğitici ve öğretici bir program uygulanmış olur.

Toplam 3 milyon tl tutarındaki Bu önemli hizmet birimine paydaş olmak istermisiniz?
HESAP ADI : DÜNYA HELAL VAKFI. HESAP NO : 93737332-1
ŞUBE : KUVEYTTURK – İKİTELLİ
IBAN NO : TR06 0020 5000 0937 3732 0000 01

Allah yaptığımız ve yapacağımız bütün salih amellerimizi ve hayırlarımızı kabul buyursun. Amin..