DÜNYA HELAL VAKFI NEDEN KURULDU?

Rabbimize şükürler olsun ki,
Modernitenin kocaman çarklarında üretilen ürünlerin arasında, unutulmuş, kaybolmaya yüz tutmuş Helal ve Tayyib ürün problemimizin çözülmeye başlandığı ve tekrar üretilebilir duruma getirildiği bir döneme gelmiş bulunmaktayız. Bugün GİMDES Helal ve Tayyib sertifikasına sahip on bine yakın ürün market raflarında dünya Müslümanlarının ve tüm insanlığın hizmetine sunulmuştur. Ne var ki, sertifikalandırılmış ürünlerle birlikte bilinçli insan ve bilinçli topluma olan ihtiyacımız bu meseledeki en temel problemimizdir. Tam da bu durum Dünya Helal Vakfı’nın kuruluşunu kaçınılmaz kılmıştır.

Dünya Helal Vakfı’nın kuruluş amaçlarını şöyle özetleyebiliriz:
İnsanların kullandığı bütün gıda ve ihtiyaç maddelerinin inancı bakımından serbest olup olmadığı, sağlık bakımından temizlik ve fayda taşıyıp taşımadığı gibi hususlarda “bilinçli insan ve bilinçli toplum” yetiştirilmesi konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapmak, projeler üretmek
Gıda maddeleri, kozmetik, ilaç ve temizlik ürünleri başta olmak üzere tüketicilerin kullanabileceği bütün ihtiyaç maddeleri ile ilgili İslam’a ve insan sağlığına uygun standartları belirleyerek uygulanmasının teşviki için gerekli faaliyetleri yürütmek
Dünyada üretimi etkileyen, bununla birlikte İslam ümmeti için tehlikeli bir durum arz eden kurumların ve faktörlerin üretim kaynakları, üretim proses ve teknolojilerinin oluşturduğu sıkıntıların giderilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak
Faaliyet alanına giren konularda, eğitim olanakları sunmak, Meslek Lisesi, Üniversite, Enstitü gibi eğitim kurumlarının açılması için gerekli faaliyetleri planlayarak uygulamak
Laboratuvar merkezleri, inceleme ve denetim birimleri kurmak, uluslararası alanda denetçi yetiştirmek

Dünya Helal Vakfı neden kuruldu?

Dünya Helal Vakfı neden kuruldu?