KORONAVİRÜS MÜSİBETİNİN HATIRLATTIKLARI

ÜRETİCİ, İTHALATÇI, SATICI, KAMU VE STK YÖNETİCİSİ VE TÜM TÜKETİCİLERİMİZE…

Dr. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER

‘’Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanlardan helâl ve tayyib olanları(nı) yiyin ve şeytanın adımlarına tâbi’ olmayın! Çünki o, size apaçık bir düşmandır.’’(Bakara 168)

GİMDES’e bağlı, bu ve diğer sitelerimiz, 2003 yılından beri, hergün tükettiğimiz ürünler ve üretimlerinde kullanılan katkı maddeleri üzerinde, sizleri doğru bir şekilde bilgilendirmek maksadı ile hazırlanmıştır. Bir müslüman olarak, tüketeceğimiz ihtiyaç maddelerimizin temiz(tayyib) ve helâl olması gerektiği bilinci içinde olmak zorundayız. Bilhassa, alacağımız gıda maddeleri, hastalandığımız zaman kullanacağımız ilaçlar yada vücut bakım ve temizliğimiz için sarfedeceğimiz kozmetik ürünlerimizde özel bir itina göstermek hem dini hem de sağlık yönünden bir vecibe olmaktadır.

Bugün küresel boyutta yaşadığımız KORONAVİRÜSÜ MÜSİBETİ de adeta çok acı bir şekilde göstermiştir ki İslamın Helal ve Tayyib kriterlerini maddi ve manevi (zahiri ve batıni) hayatımıza rutin bir yaşam sistemi haline getirmeliyiz.

İşte bu çok önemli konularda başta müslüman tüketici kardeşlerimizi bilgilendirmeyi; bu ürünleri üreten üreticileri, ithalatını yapan ithalatçıları, satışını yapan market sahip ve yöneticilerini ve kontrolunu yapmak ve usulsüzlüklere karşı cezai işlemler uygulamak konumunda olan Bakanlıklar ve bağlı kamu kurum yöneticilerini uyarmayı ana görev olarak yüklendiğimizi belirtmek isteriz.

Bu görev yükümlülüğü içerisinde üretici ithalatçı ve satıcılarımıza seslenerek diyoruz ki; “Lütfen, müslümanlara sunacağınız ürünlerinizde, dini emirlere uygun üretim yapınız. Kullanacağınız katkı maddeleri mutlaka helâl kabul edilen şartlarda olsun. Ambalajlar üzerinde mutlaka etiketiniz olsun. Bazılarınızın eski alışkanlıklarını bir tarafa bırakarak, Etiket üzerindeki bilgileri doğru ve anlaşılır açıklıta yapınız.”

Yine aynı görev bilinci ile toplumu yönetmekle yükümlü Kamu kurum yöneticilerine seslenerek diyoruz ki; “Lütfen, piyasada üretim yapan, ithalat yapan, satış işlerini yürüten birimleri, yönetmeliklere göre sıkı kontrol ediniz. Müslümanların hassas olmak zorunda oldukları konuların yönetmeliklere de intikal ettirilerek piyasada satışa arzedilmiş ürünlerin tüm bilgilerinin paketler üzerindeki etiketlerde doğru bir şekilde yazılmasını temin ediniz.”

Yine aynı görev bilinci ile toplumu yönetmekle yükümlü STK’larımızın yöneticilerine seslenerek diyoruz ki; Hizmet verdiğiniz üye ve kuruluşlarınızda İslamın temel prensipleri olan Helal ve Tayyiblik prensiplerini uygulamalı olarak bilinçlendirme çalışmalarına öncelik veriniz.

Yine aynı görev bilinci ile tüm müslüman tüketicilere seslenerek diyoruz ki; “Lütfen, bilinçli olunuz. Bilginizi yoğunlaştırınız. Çarşıda alışveriş yaparken nasıl ucuzluk-pahalılık üzerinde duruyorsanız, en az bu kadar sağlığınıza ve inançlarınıza uygun olup olmadığını da araştırınız. Etiket okuma ve anlama alışkanlığınızı artırınız. Bu maksatla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve Helal ve Tayyib ürünler için hazırlanmış HDM Marketlerine destek veriniz. Bilin ki ağlamayan çocuğa meme verilmez. Hak verilmez, alınır. Müslümanca yaşayınız.”

Sağlıkla kalın, Allah’a emanet olun.