,

Müslüman’ın Bir Vazifesi: Hayırlı İlim Öğrenmek

“…Ey Rabbim! ilmimi artır de.” (Tâhâ, 20/114)

“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müslim, Vasiyyet 14)

GİMDES Hanımlar Kurulu Seminerleri tüm Türkiye’de ve Avrupa’da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te TUGVA Türkiye Gençlik Vakfi Eyüp merkez binasında hanımlara yönelik “Helal ve Sağlıklı Yaşam Semineri” düzenlendi.

Seminer Gıda Mühendisi Büşra Kayral Dağdaş Hanımefendi’nin anlatımıyla gerçekleştirildi. “Helal Ve Sağlıklı Yaşam” başlığı altında Helal Ve Tayyib Beslenme, GİMDES ve Helal Sertifikalandırma Çalışmaları, Haram ve Şüpheli Gıda Katkıları, Helal ve Tayyib Beslenme İlminin Önemi, Bu İlmin Edinilmesi ve Hayata Geçirilmesi alt başlıklarına değinildi.

Her Müslüman hayırlı ilim öğrenmekle mesuldür. Zira asrımız ilme erişimin çok kolay olduğu ve eğitim imkânlarının sınırsız düzeye eriştiği bir asırdır. Helal ve Tayyib beslenmek de Yüce Rabbimiz ’in emridir (Bakara s.,168). Ayrıca kişi edindiği ilmi yakınlarıyla paylaşmakla da yükümlüdür. Bu vazife “Tebliğ” olarak nitelendirilir ve Efendimiz (s.a.v)’den bize miras kalmıştır. Öyleyse her Müslüman edindiği hayırlı ilmi hem hayatına tatbik etmeli hem de mümkün olduğunca paylaşmalıdır.

GİMDES bu vazifeyi gerçekleştirmek maksatlı eğitim programlarına ve seminerlerine devam etmektedir. Toplumun bireyleri olarak seminerlere katılım sağlamalı ve çevremizi de davet ederek haberdar etmeliyiz.